#Företag

Det lönar sig

SF_Sequence_2C_foretag

Sänk kostnader – öka vinsten

Många företag har stora el-kostnader. Oavsett om det är kontor, butiker, verkstäder eller lantbruk så sker mycket av förbrukningen under dagtid. Det betyder att ni tack vare solen kan kapa era elkostnader effektivt. När luftkonditioneringen går för fullt lyser solen som mest. Att kunna kapa effekttoppar, eventuellt med hjälp av batterier, är extra intressant för de som har s.k. effektabonnemang.

En bra affär

Att installera ett solkraftverk är inte bara en bra affär för att det minskar elförbrukningen. Överskottsproduktion kan säljas ut på nätet, och det sköts automatiskt. Men det är inte allt. Värdet på fastigheten stiger också eftersom driftskostnaden minskar. Med lång livslängd, låga underhållskostnader och med effektgarantier på minst 80% produktion om 25 år blir kalkylen snabbt väldigt intressant

Avskrivning av anläggningen kan vara låg, exempelvis 1 % per år (enligt skattereglerna får det vara maximalt lika hög som för fastigheten som anläggningen betjänar).

Investeringsbidrag

Staten stöttar investeringar i solel på olika sätt. Dels genom investeringsbidrag, även kallat ”Solcellsbidrag”. Det är ett bidrag som i år är på 20 % av hela totalkostnaden för företag.

Ni måste söka bidraget innan installationsprojektet påbörjas och projektet måste påbörjas senast 6 månader efter ansökan. Dessutom måste anläggningen ha tagits i drift senast 30/6 2021. Hög tid att sätta igång alltså.

Självklart hjälper vi er med ansökan om investeringsbidraget!

Skattereduktion

Alla så kallade mikroproducenter har rätt till skattereduktion på 60 öre per kWh för såld överskottsproduktion. Det finns några begränsningar, såklart, bland annat finns ett tak på 30 000 kWh per år, dvs maximalt 18 000 kronor/år. Det finns några tekniska definitioner på vilka företag som kvalificerar sig som Mikroproducenter men det hjälper vi er med.

Bättre värdering på företaget

För företag som värderas utifrån sin vinst, t.ex. utifrån ett P/E-tal, ger den direkta vinsten med ett solkraftverk en bra hävstång. 12 % avkastning per år är vanligare än 5 %. Med t.ex. ett P/E-tal på 15 och en besparing/intäkt från ett solkraftverk på t.ex. 200 000 kronor per år ger en ökning av företagsvärdet på 3 miljoner kronor.

Många faktorer inverkar och vi gör gärna en analys just för er. Se en exempelkalkyl här.