#Företag

Exempelkalkyler

Exempel: Mindre verkstad

Detta exempel är en mindre bilverkstad utanför Stockholm med egenägd fastighet.

De har ett falsat plåttak svagt sluttande, riktat mot syd. Några träd skuggar mitt på dagen. Taket är 20,5 x 5,35 m. Nuvarande förbrukning, med tre luftvärmepumpar, är 20 000 kWh/år.

Med 60 st LG NeoN2 300W All Black och SolarEdge effektoptimerare på varje panel ger anläggningen 17 600 kWh per år. 74% uppskattas förbrukas internt i verksamheten och 4500 kWh säljs som överskott.

Kodioxidbesparingen är 8 100 kg/år vilket motsvarar utsläpp från en miljöbil som körs 85 600 km om året.

Investeringen på 330 000 kr (efter solcellsbidrag) ger en avkastning på 8,0 % då intäkt+besparing blir 18 435 kr redan första året.

Exempel: Butik utan kyldiskar

Detta exempel är en butik som säljer blandade prylar. Profilerat plåttak (sk TP-profil). 12 graders lutning, riktning åt sydväst. Taket är 130 x 25 meter. Årsförbrukning är 400 000 kWh.

Med en 1536 st 170W tunnfilmspaneler från SolarFrontier ger anläggningen en toppeffekt på 240 kW och en årsproduktion på 250 000 kWh/år (tunnfilmspaneler ger högre utväxling energi per år än kristallina solcellspaneler).

I princip all produktion förbrukas internt (98%) så ingen intäkt från försäljning av överskottet att tala om. Även om försäljning av elcertifikat ger en viss intäkt är den stora vinsten minskade inköp av el. Samtidigt ger anläggningen en större del el med känt pris (elen är så att säga redan betald) vilket ger lättare prognoser för företagets kostnader.

Investeringen på ca 3,4 Mkr efter solcellsbidrag ger en avkastning på 10,1 % vid en besparing på 243 000 kr redan första året. Allteftersom priset på elen kunden slipper köpa in stiger, ökar den relativa vinsten varje år.