#Husägare

Därför ska du inte vänta

Husägare_vanta_inte
Solceller har blivit allt mer effektiva och dessutom sjunkit i pris i flera år. Det betyder inte att det är bättre att vänta ännu längre innan man tar steget.

Det finns tre huvudsakliga skäl till att inte vänta

  1. För det första eliminerar solkraftverk en massa koldioxid. Även om solceller fortsätter att bli mer effektiva i framtiden lönar det sig inte att vänta: Redan utsläppt koldioxid förblir utsläppt.
  2. För det andra så lönar sig solkraftverk redan idag. Även om de sjunker i pris framöver så kommer en sådan eventuell prissänkning inte kunna ”tjäna ikapp” den vinst som ett solkraftverk redan idag kan ge er. Det tidigare prisfallet har bromsat upp och priserna har nu stabiliserats, bland annat p.g.a. den höga efterfrågan på kvalitetsprodukter.
  3. För det tredje finns det idag ett förmånligt investeringsbidrag på 20 % för privatpersoner och företag. Regeringen har som tidigare nämnts budgeterat ytterligare. Regeringen har avsatt 736 miljoner för 2019.

Det finns alltså all anledning att ta steget redan idag!