#Husägare

Lönsamt

Upphovsman: KTH Green Leap

Det är ganska vanligt att privatpersoner finansierar sitt solkraftverk med ett lån på huset. För de allra flesta betalar ett solkraftverk sina egna kostnader redan första året.
Det betyder att intäkterna från försäljning av överskott och besparing på el som inte behöver köpas in är större än kostnaderna för ränta och amortering på lånet för solkraftverket. Otroligt, eller hur?

Om ni använder sparade pengar kan ni räkna på avkastningen på det investerade kapitalet. Självklart varierar detta beroende på just era förutsättningar men en avkastning under 5 % hör till ovanligheterna och en avkastning på över 10 % är inte ovanligt!

Vi hjälper er att göra en analys både över produktion och ekonomi, så ni kan se vad som händer när elpriset går upp och hur mycket ni då tjänar. Dessutom ökar värdet på huset rejält.

Bidrag och stöd

Staten stöttar investeringar i solel på olika sätt. Det är dels genom skattereduktion men också genom investeringsbidrag, även kallat ”Solcellsbidrag”. Det är ett bidrag som är på 20 % av hela totalkostnaden för privatpersoner och för företag. Regeringen har avsatt 736 miljoner för 2019.

För solel-installationer anser Skatteverket att arbetskostnaden schablonmässigt är 30 % av totalkostnaden för anläggningen. Det innebär att ni kan göra ROT-avdrag med 30 % av arbetskostnaden, som alltså är 30 % av totalkostnaden. Med andra ord får ni ROT-avdrag på 9 % av hela kostnaden för solkraftverket, material och arbete inräknat. Så Solcellsbidraget är mer värt – men ROT-avdraget går fortare. Ni får inte göra både och.

Solel och bergvärme

En investering i ett solkraftverk eller i en bergvärmeanläggning är ofta ungefär lika stora. Bergvärme är för många en bra investering som minskar uppvärmningskostnader.

Ett solkraftverk både minskar elkostnaden och skapar dessutom en intäkt vid försäljningen av överskott. Solelen kan ni använda till allt möjligt, inte bara att värma huset. Ni driver kylskåp, TV-apparater, datorer, strykjärn, diskmaskiner, poolen o.s.v. med solen. Ni kanske t.o.m. laddar elbilen med sol, istället för bensin. Och självklart driver ni er bergvärmepump eller luftvärmepump med sol.

En av de stora skillnaderna i investering är att ett solkraftverk kräver mycket mindre underhåll än en värmepump, särskilt på en tidshorisont av 30 år. Kombinationen solkraftverk och bergvärme eller luftvärmepump är jättebra. Men måste ni välja mellan det ena eller andra så är solkraft en bättre investering.

Bli mer oberoende

Husagare_lonsamt

En av de stora fördelarna med ett eget solkraftverk är det minskade beroendet av yttre faktorer. Varje kWh som ni inte behöver köpa in från ert elbolag gör er mindre känsliga för prisökningar och påslag. Även om ni inte slipper ifrån de fasta kostnaderna så minskar ju de rörliga.  Många ser det som att de betalar för sin el i förväg. Med tanke på den långa livslängden så blir priset per kWh väldigt lågt. Exakt hur lågt beror såklart på era förutsättningar, och det är en av de saker vi räknar fram när vi gör en analys.

Att bli helt oberoende från elbolaget är fortfarande svårt för ett vanligt hushåll. Även om solceller har blivit mycket bättre under åren saknas fortfarande standardlösningar för tillräckligt stora energilager.