Disclaimer

Det material som tillgängliggörs på SunnyFutures hemsida är endast avsett som allmän information. Eftersom det kan finnas en risk för att materialet inte är uttömmande eller helt uppdaterat, bör det inte läggas till grund för åtgärder eller beslut i avsaknad av rådgivning. Ni är välkomna att kontakta oss för sådan rådgivning. Angivna prognoser över produktion och ekonomiska utfall utgör inte garantier eller utfästelser då de påverkas kraftigt av olika yttre faktorer som SunnyFuture inte råder över, såsom exempelvis väder och lagändringar. SunnyFuture är inte ansvarigt för någon direkt eller indirekt användning av innehållet på denna hemsida.

SunnyFuture innehar alla rättigheter till innehållet på hemsidan. Distribution, reproduktion, återutsändning, nyutgivning och annat förfogande över eller tillgängliggörande av material på SunnyFutures hemsida får inte ske utan SunnyFutures medgivande. SunnyFuture är inte ansvarigt för tillgång till eller material på annan hemsida som länkas till eller från denna hemsida.

I samband med översändande av personuppgifter, t.ex. via kontaktformuläret, samtycker uppgiftslämnaren till att dessa uppgifter behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204).