#Företag

Anpassad lösning

Vi ser till att er anläggning anpassas både till er förbrukningsprofil och naturligtvis till fysiska saker som att panelerna passar in på tak/fasader.

Det finns också en del regler och lagar att ta hänsyn till för att maximera nyttan av investeringen. Det hjälper vi er med. För att dra nytta av skattereduktionen som mikroproducent är det exempelvis viktigt att ha en anläggning som är anpassad efter er förbrukning. Mikroproducenter är de som är under en viss storlek på installationen och som producerar el främst för att förbruka den själva – men som ges möjlighet att sälja sitt överskott. Eftersom det är lönsamt att sälja överskottsproduktion är det bra att uppnå en balans i produktion kontra förbrukning på årsbasis.

Det handlar också om den energiskatt, som företag med en installerad effekt solel överstigande 500 kW, är skyldiga att redovisa och betala även för egenförbrukad el.

Därför är det viktigt att skaffa ett solkraftverk som producerar lagom mycket och som också är anpassat efter era tak och fasader, eller kanske parkeringen.

Det är också extra viktigt att välja paneler och övrig utrustning för att maximera den mängd energi som skapas av en anläggning med en viss toppeffekt. Här är SunPowers paneler bra på att skapa fler kWh under ett år per installerad toppeffekt i kW än om ni väljer billigare paneler. Vi kan visa er uppmätta data som visar detta i verkligeheten.

SunPower ger minst 12% mer energi per toppeffekt än andra bra monopaneler. Ett solkraftverk med SunPowerpaneler med 500 kW toppeffekt kan alltså ge 10% mer energi än med andra monokristallina paneler. Ett bra sätt att öka produktionen utan att behöva betala energiskatt på all sin egenförbrukade solel.

Vi hjälper er att ta fram en analys och vi gör en design av solkraftverket, läs mer om vår helhetslösning.