#Företag

Miljö

Solel – bäst för miljön

Solceller skapar el helt ljudlöst och utan att störa fåglar, fiskar, renar eller, för den delen, flygplan. Solcellerna tar inte upp yta som annars hade använts till något annat. De lämnar inget farligt avfall för kommande generationer att ta hand om.

Klimatkompensera

Då många företag har stora ytor att placera solcellspaneler på blir den producerade mängden energi snabbt stor. Det kompenserar en del av det koldioxidutsläpp som företaget ger upphov till.

Export av solel ger mindre koldioxidutsläpp i världen

Husagare_ElexportI Norden har vi idag en väldigt ren elproduktion, ur ett koldioxidperspektiv. Så varför är det bra att vi skapar ännu mer ren el i Sverige? Ren el är en svensk exportprodukt. Tack vare förbindelser både inom Norden och med Baltikum, Tyskland och Polen exporterar vi vår överskottsproduktion. Det innebär att våra grannländer importerar vår rena el istället för att göra egen, bland annat i smutsiga kolkraftverk.
Varje kWh solel som skapas i Sverige ersätter alltså ”smutsig” el någon annanstans, något förenklat. I genomsnitt släpps det ut ca 500 gram koldioxid per genererad kWh som är skapad i Europa. Så varje kWh solel räknas!