#Husägare

Lönsamt

Upphovsman: KTH Green Leap

Det är ganska vanligt att privatpersoner finansierar sitt solkraftverk med ett lån på huset. För de allra flesta betalar ett solkraftverk sina egna kostnader redan första året.
Det betyder att intäkterna från försäljning av överskott och besparing på el som inte behöver köpas in är större än kostnaderna för ränta och amortering på lånet för solkraftverket. Otroligt, eller hur?

Om ni använder sparade pengar kan ni räkna på avkastningen på det investerade kapitalet. Självklart varierar detta beroende på just era förutsättningar men en avkastning under 5 % hör till ovanligheterna och en avkastning på över 10 % är inte ovanligt!

Vi hjälper er att göra en analys både över produktion och ekonomi, så ni kan se vad som händer när elpriset går upp och hur mycket ni då tjänar. Dessutom ökar värdet på huset rejält.

Grönt avdrag för solceller, batterier och laddboxar 2023

Från och med 2021 är det möjligt för privatpersoner att göra avdrag på 20 procent av arbets- och materialkostnaden vid installation av en solcellsanläggning. Externa kostnader såsom hyra av byggnadsställningar, frakter m.m. räknas inte in och därför har Skatteverket gjort ett schablonavdrag med 3%. Det innebär att man får 19,4% skattereduktion av totalbeloppet.

Man kan även få 50% skatteavdrag på arbets- och materialkostnaden för installation av lagring av egenproducerad elenergi eller laddningspunkter till elfordon (laddboxar).

Avdraget görs direkt på slutfakturan och man behöver inte göra någon ansökan. Pengarna kommer heller inte kunna ta slut, vilket har varit fallet med det tidigare investeringsstödet.

Det gröna avdraget kan göras upp till 50 000 kronor per person och år, det betyder att om två personer gemensamt äger en eller flera fastigheter kan de båda göra ett skatteavdrag på upp till 100 000 kr per år tillsammans. Du ska äga eller vara bosatt i villan, radhuset eller fritidshuset som arbetet ska utföras i.

Det gröna avdraget gäller för fastigheter som är anslutna till elnätet, alltså inte off-grid-lösningar.

Det gröna avdraget gäller även för hus som har byggts de senaste fem åren.

Det gröna avdraget och RUT- och ROT-avdraget är två olika skatteavdrag där utrymmet för vad man kan ta ut inte påverkar varandra.

Solel och bergvärme

En investering i ett solkraftverk eller i en bergvärmeanläggning är ofta ungefär lika stora. Bergvärme är för många en bra investering som minskar uppvärmningskostnader.

Ett solkraftverk både minskar elkostnaden och skapar dessutom en intäkt vid försäljningen av överskott. Solelen kan ni använda till allt möjligt, inte bara att värma huset. Ni driver kylskåp, TV-apparater, datorer, strykjärn, diskmaskiner, poolen o.s.v. med solen. Ni kanske t.o.m. laddar elbilen med sol, istället för bensin. Och självklart driver ni er bergvärmepump eller luftvärmepump med sol.

En av de stora skillnaderna i investering är att ett solkraftverk kräver mycket mindre underhåll än en värmepump, särskilt på en tidshorisont av 30 år. Kombinationen solkraftverk och bergvärme eller luftvärmepump är jättebra. Men måste ni välja mellan det ena eller andra så är solkraft en bättre investering.

Bli mer oberoende

Husagare_lonsamt

En av de stora fördelarna med ett eget solkraftverk är det minskade beroendet av yttre faktorer. Varje kWh som ni inte behöver köpa in från ert elbolag gör er mindre känsliga för prisökningar och påslag. Även om ni inte slipper ifrån de fasta kostnaderna så minskar ju de rörliga.  Många ser det som att de betalar för sin el i förväg. Med tanke på den långa livslängden så blir priset per kWh väldigt lågt. Exakt hur lågt beror såklart på era förutsättningar, och det är en av de saker vi räknar fram när vi gör en analys.

Att bli helt oberoende från elbolaget är fortfarande svårt för ett vanligt hushåll. Även om solceller har blivit mycket bättre under åren saknas fortfarande standardlösningar för tillräckligt stora energilager.