#Husägare

Följ produktionen

Husagare_prt_scr_1

Ni kan löpande se hur mycket el ert solkraftverk producerar – och hur mycket koldioxid och kronor som det motsvarar. Ni kan se det i er mobil, surfplatta, dator eller direkt på växelriktaren. Ni kan se hur mycket som produceras just nu, hittills idag, denna vecka, månad osv. Det är ganska lätt att fastna i ett ”beroende” att titta ofta… så kul är det att handgripligen se vad ens solkraftverk bidrar med!

Se förbrukningen på vår demoanläggning i Täby här. Ni kan själva se live-data och även statistik bakåt. Ni kan t.o.m. se varje ensklid panel på taket och hur de presterar just nu. Om du stegar dig fram på ”Layout”-sidan i funktionen ”Show Playback” kan du se soliga förmiddagar hur skuggan av ett par tallar på en granntomt ”rör” sig över takets paneler och hur effektoptimerarna som sitter bakom varje panel ser till att alla paneler tillför så mycket energi som möjligt.

Anläggning med optimal produktion

Husagare_Optimerare_2

I bilden ovan genererar varje panel så mycket energi som möjligt tack vare individuella effektoptimerare. Hade panelerna varit kopplade i traditionella strängar, t.ex. en per panel-rad, hade produktionen begränsats per rad till den panel som ger lägst spänning.

Vi på SunnyFuture har sett fördelarna med så kallade effektoptimerare. Vi monterar en optimerare bakom varje panel på taket som ser till att varje enskild panel alltid producerar så bra den kan – och ingen panel påverkar någon annan. Så en skuggad eller smutsig panel påverkar inte någon annan.

Effektoptimerare är också suveräna när olika paneler har olika riktningar eller lutningar, t.ex. på olika tak. De går fortfarande att koppla i samma sträng och till samma växelriktare. Det går fint att i efterhand bygga ut en anläggning, t.o.m. med andra paneler utan problem.

Traditionellt seriekopplas solcellspaneler i långa strängar ihop till en så kallad växelriktare. Om en panel i en sträng då inte levererar som den ska, t.ex. för att den är skuggad, så drar den ner spänningen i hela seriesträngen. Det är alltså förödande för produktionen.

Det är också i en traditionell seriesträng svårt att se vilken panel som underpresterar. Kanske tror man att allt är som det ska – trots att man kanske tappar värdefull produktion varje dag. Med optimerare kan man i realtid se – på modulnivå – hur mycket energi som produceras. Det är oerhört enkelt att se att allt är som det ska. Det här gör man enklast på sin dators webbläsare eller i sin smartphone eller surfplatta. Där kan du även stega fram och tillbaka historiskt och se vad varje enskilt panel gav för effekt vid olika tider. Du kan även dela med dig av detta till vänner och bekanta som är nyfikna via en länk.

De finns också en stor säkerhetsfördel med optimerare från SolarEdge: Om man bryter växelströmmen eller stänger av växelriktaren så sänks automatiskt spänningen från optimerarna på taket till 1 volt per panel.

Lär dig mer om SolarEdge optimerare