#Husägare

Så funkar det

SF_How_1G

När ljus träffar solcellerna skapas elektricitet. Det är så kallad likström, ungefär som man har i en bil men med mycket högre spänning. Likströmmen leds ner från taket och in i en så kallad växelriktare. Den omvandlar likströmmen till vanlig växelström som ni har i ert hus. Från växelriktaren matas solelen in i ert hus, via en elcentral, innanför er elmätare.

El är så ”smart” att den strömmar åt det håll som är lättast. Det betyder att er solel som skapats på taket används i första hand inom ert hus, innanför mätaren, men om inte all el kan förbrukas inom huset så ”exporteras” elen automatiskt ut i elnätet för andra att ta del av. Ni säljer ert överskott. Omvänt så ”importerar” ni el från nätet när inte er egen solel räcker till, d.v.s. precis som ni gör idag. Allt sker helt automatiskt.

Köp och sälj automatiskt – och i balans

SF_Sequence_1M

I Sverige finns det sedan en tid ganska förmånliga regler för så kallade ”mikroproducenter”. Mikroproducenter är de som är under en viss storlek på installationen och som producerar el främst för att förbruka den själva – men som ges möjlighet att sälja sitt överskott. Det innebär bland annat att mikroproducenter har rätt till en skattereduktion för överskottsproduktionen och att elnätbolag och elhandelsbolag ger förmånliga villkor och betalar för överskottsproduktionen.

Sammanlagt får ni mer betalt per kWh ni säljer än vad ni betalar när ni köper. En regel är dock att mikroproducenter inte säljer mer överskott än de köper. Eftersom det är lönsamt att sälja överskottsproduktion är det bra att uppnå en balans i produktion kontra förbrukning på årsbasis.

Det fungerar utmärkt i Sverige

Alla vet inte att vi faktiskt har bra förutsättningar för solel i Sverige. I södra halvan av Sverige är det i princip samma förutsättningar som i Tyskland, där det finns 1,5 miljoner installationer och solel står för 8% av den årliga elproduktionen. Det är dels våra långa sommardagar och ljusa nätter som hjälper till men också våra svalare temperaturer: Solceller ger mer energi ju kallare de är. En solig vårvinterdag är kanon!
Se SMHIs karta över instrålning i Sverige.

När det regnar eller är mulet producerar bra solceller el, även om det inte är lika mycket som när det är strålande sol från en klarblå himmel, såklart.

När det ligger snö på panelerna så blir det inte så mycket el, även om en del paneler ger lite el då också.  Ni kan borsta av panelerna förstås – det blir en direkt avkastning på 10 minuters jobb – men så snart solen kommer fram smälter snön av från de svarta panelerna och produktionen drar igång. Panelerna är dessutom väldigt hala – så snön rinner snabbt av på lutande tak.

Snöns tyngd är inte heller något problem för bra solcellspaneler: Alla våra paneler klarar hundratals kg snö per kvadratmeter utan problem. Inte heller vind är några problem. Vi dimensionerar anläggningen och dess montering utifrån läget.

Upphovsman: KTH Green Leap

Kan man lagra i batterier?

Eftersom ersättningen för överskottsproduktionen är så bra finns det idag ingen anledning att investera i batterier. För de flesta är det bättre att använda elnätet som ”batteri”.

Tack vare bredden och flexibiliteten i vår elproduktion i Sverige så gör det inget att solceller producerar mest på sommaren, även om förbrukningen är störst på vintern.

El från solkraftverk är ett bra komplement till kärnkraft som baskraft, vindkraft som fyller på när det blåser och vattenkraft som fint balanserar variationer i förbrukning och väderberoende produktion. Vattenkraften är dels väldigt bra på att lagra energi i stora vattenmagasin men den kan också snabbt regleras upp eller ned, t.ex. när det inte blåser eller om en kärnreaktor hastigt måste stängas ned för underhåll. Solens upp- och nedgång är ju känd i förväg och vädrets påverkan är relativt förutsägbar.

Det går bra att komplettera ert solkraftverk med batterilagring om ni vill men dagens batterier räcker främst till för att lagra energi från dagens produktion för att användas på natten och har inte kapacitet att klara en hel vinter. Men utvecklingen av batterier går framåt så kapaciteten kommer helt klart att öka i framtiden.

När det blir lönsamt kan vi komplettera ert solkraftverk med olika batterilösningar.